Saturday, January 30, 2016

ส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยการเขย่าตามจังหวะ...เพื่อแม่และเด็ก
       ชวนคุณแม่และลูกมาทำเครื่องดนตรีไว้เขย่ากัน ค่ะ ให้นำเม็ดถั่ว  เหรียญ ใส่ขวดพลาสติก 2-3 ขวด  ปิดฝาขวดให้สนิท (นำสก็อตเทปมาปิดฝาขวดให้สนิท เพื่อป้องกันเม็ดถั่วหรือเหรียญร่วงออกมา) เสร็จแล้วคุณแม่นำมาเล่นเป็นเครื่องดนตรีด้วยการเขย่าขวดให้เป็นจังหวะ แล้วให้ลูกเขย่าตามพร้อมกระตุ้นให้ลูกเต้นตามจังหวะ หรืออาจใช้เครื่องดนตรีอย่างลูกแซคมาเขย่าด้วยก็ได้


         เด็กๆ กับเพลง ดนตรี และจังหวะเป็นของคู่กัน การเล่นเขย่าเครื่องดนตรีที่ทำขึ้นเองนี้ จะช่วยกระตุ้นโสตประสาทรับเสียงและความรับรู้เกี่ยวกับจังหวะที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติของลูก (ซึ่งสองสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางภาษา) นอกจากนี้การเขย่าและการเต้นตามจังหวะจะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว ความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกได้อย่างดี


         ในเรื่องการจับจังหวะเด็กวัย 12-15 เดือน จะสามารถโยกตามเสียงเพลงหรือเครื่องดนตรีได้ เด็กวัย 18-24 เดือน จะเขย่าเครื่องดนตรีพร้อมกับโยกตัวตามไปได้  ส่วนเด็กวัย 2-3 ขวบ จะเขย่าเครื่องดนตรีเป็นจังหวะ 1-2-3 ตามแบบที่เห็นและได้ยินได้ 


         อีกทั้งเด็กวัยนี้ชอบที่จะได้ยินเสียง เพลง เสียงดนตรีที่เป็นจังหวะสนุกสนาน ร่วมกับสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว อยากรู้อยากเห็น ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ เด็กจึงมักชอบร้องเพลงและเต้นตามจังหวะเพลงที่ตนชอบ เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีพัฒนาการในระดับที่สามารถทรงตัวได้มั่นคงแล้ว การที่เด็กได้รับคำชมจะทำให้เด็กดีใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น


         คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการผ่านทางดนตรีในเด็กวัยนี้ด้วยการให้ เด็กได้มีโอกาสฟังเพลงและดนตรีบ่อยๆ หลากหลายชนิดหลายจังหวะ โดยเฉพาะเพลงที่มีคำคล้องจองกันเป็นจังหวะสนุกสนาน พยายามให้ลูกรับรู้เสียงรอบๆ ตัวพร้อมกับเลียนเสียงเหล่านั้นให้เด็กเลียนเสียงตาม ร่วมกับร้องเพลงที่มีเนื้อหาง่ายๆให้ฟังซ้ำๆ พร้อมกับปรบมือโยกตัวไปตามจังหวะ ลูกจะรู้สึกสนุกเพลิดเพลินและช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา สังคมและอารมณ์ และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปพร้อมกันด้วย และที่สำคัญ คือ การให้ลูกมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง มีความผูกพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ ลูกจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคล อื่นต่อไปในอนาคตได้


แหล่งที่มา  http://www.enfababy.com
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/explore/cute-babies/

No comments:

Post a Comment