Monday, July 15, 2019

อุบัติเหตุที่มักพบในเด็ก
อุบัติเหตุที่มักพบในเด็ก


หายใจอึดอัด
เด็กในวัยแรกเกิด – 4 เดือน ยังต้องนอนที่นอนแข็งและเนื้อแน่น ไม่จำเป็นต้องหนุนหมอน เพราะอาจจะอุดจมูกและปาก ทำให้เด็กหายใจไม่ออก

สำลักน้ำนม
ในเด็กเล็ก การให้นมหรือน้ำแก่เด็ก ควรจะต้องอุ้มไว้ทุกครั้ง

ตกจากที่สูง
โดยเฉพาะการเลี้ยงเด็กไว้บนเตียง เป็นการไม่เหมาะสมเพราะเด็กอาจจะพลัดตกลงมาได้ง่าย และไม่ควรปล่อยเด็กไว้เพียงลำพังในขณะที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้

ถูกของมีคมบาด
ถ้ามีของที่มีอันตราย ควรเก็บไว้ให้ห่างไกลมือเด็ก

ภัยจากของเล่น
ในเด็กเล็กไม่ควรนำของเล่นที่ถอดประกอบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้เด็กเล่น เพราะอาจติดในคอ หู จมูก ได้ง่าย

อาการสำลักอาหาร
ไม่ควรชวนเด็กให้ พูด วิ่งเล่น หรือหัวเราะ ในขณะที่อาหารอยู่ในปาก


หนังสือ สายใยแด่ลูกรัก
จัดทำโดย บริษัท ไวเอท-เอเยิร์สท์ (ประเทศไทย) จำกัด