Friday, May 22, 2015

เมื่อลูกต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยง




          ในช่วงที่คุณแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน นอกจากพี่เลี้ยงจะต้องดูแลเจ้าตัวเล็กแล้ว ในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง พี่เลี้ยงอาจต้องดูแลสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกันด้วย คุณแม่จึงต้องให้พี่เลี้ยงระมัดระวังเรื่องการเลี้ยงลูกน้อยไปพร้อม ๆ กับสัตว์เลี้ยง ทั้งเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยค่ะ


สุขอนามัย

           แยกสัดส่วนระหว่างสัตว์เลี้ยงกับลูก เพื่อป้องกันขนสัตว์ที่อาจจะปลิวเข้าปากหรือจมูกของลูก รวมถึงพี่เลี้ยงต้องหมั่นทำความสะอาดบ้าน และสัตว์เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ เช่น อาบน้ำให้สุนัขหรือแมว เปลี่ยนน้ำ-ล้างตู้ปลาให้สะอาดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

           หากสัตว์เลี้ยงออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน พี่เลี้ยงจะต้องล้างเท้าให้สัตว์เลี้ยง หรืออาบน้ำให้สัตว์ก่อนทุกครั้ง เพื่อมีให้เชื้อโรคฝุ่นละออง หรือเศษดินที่ติดมาตามเท้า หรือตัวของสัตว์เลี้ยงตกหล่นอยู่ในบ้าน เมื่อสัตว์เลี้ยงเข้ามาเหยียบในบ้าน

           ให้พี่เลี้ยงระมัดระวังเรื่องการแตะ สัมผัสกับสัตว์เลี้ยง โดย เฉพาะน้ำลาย หลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงทุกครั้ง พี่เลี้ยงจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะสัมผัสเด็ก เพื่อป้องกันมีให้เชื้อโรคที่มากับน้ำลายของสัตว์ เข้าสู่ร่างกายของเด็ก

           หากเด็กสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง พี่เลี้ยงต้องล้างมือให้ทุกครั้ง เพราะหากเด็กเอามือเข้าไปอมในปาก อาจทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ปากหรือขนสัตว์เข้าไปติดในหลอดลมได้ และระวังอย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียหน้าหรือตัวของเด็ก


 
ปลอดภัยไว้ก่อน

           ในขณะที่ดูแลเจ้าตัวเล็ก พี่เลี้ยงอาจให้สัตว์เลี้ยงอยู่นอกบ้านหรือในกรง เพื่อที่สัตว์เลี้ยงจะได้ไม่กวนเวลาเลี้ยงน้อง

           หากเด็กเข้าใกล้สัตว์เลี้ยง บางครั้งอาจเอามือไปแตะ ดึงหางหรือขนสัตว์ พี่เลี้ยงจะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้โดนสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วน

           การเลี้ยงปลาหรือเต่าในอ่าง ไว้ดูเพื่อความเพลิดเพลิน ในเด็กวัยหัดคลาน พี่เลี้ยงต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กจับ คว้า หรือเล่นน้ำในอ่าง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายหากอ่างตกลงมาแตก

           อย่าวางชามหรือกล่องเก็บอาหารสัตว์เลี้ยง ไว้ในที่ที่เจ้าตัวเล็กสามารถหยิบเองได้ ไม่อย่างนั้นลูกน้อยอาจหยิบเข้าปากตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้



แหล่งที่มา  Mother & Care, http://baby.kapook.com
เครดิตภาพ  https://www.pinterest.com/nrstrang/baby-themes/

No comments:

Post a Comment